Vår odling

All Jordgubbs- o grönsaksodlingen är avslutad. Det som odlas numera på vår gård i Boestorp är spannmål.

Vi vill tacka alla våra kunder som genom åren köpt grönsaker och jordgubbar av oss! Tack för ett gott samarbete!
Jan-Erik och Marianne Svensson

Kontakt: svensson@boestorp.se