Vår odling

Jordgubbssäsongen år 2020 är nu avslutad. I och med det finns bara spannmålsodling kvar på vår gård i Boestorp.

Vi vill tacka alla våra kunder som genom åren köpt grönsaker och jordgubbar av oss! Tack för ett gott samarbete!
Jan-Erik och Marianne Svensson

Kontakt: svensson@boestorp.se